Emlékezzünk

Előző jegyzőnk, Beke Andrea Edit TV2-ős médiaszereplésére véletlenül akadtam rá. Voltak nagy “ütésváltások” oda-vissza. A felettes szervektől is erős kritikák érték a munkáját, de egyvalami biztosan kijelenthető: Ö soha semmit nem tett rossz szándékból! Lehet, hogy még visszasírjuk.


(Média forrás: TV2, Tények este)

A jegyző monológja

Dr. Sárvári Eszter jegyzőnő egy érdekes monológot adott elő az előző testületi ülésen az 5. napirendi pont tárgyalásánál. Javaslom először hallgassátok végig, aztán itt és itt olvassátok el a Kormányhivatal törvényességi felhívását. (Törvényességi felhívással akkor él a Kormányhivatal, ha jogsértést észlel.)

Ha egyből nem sikerül összhangra hozni a kettőt, semmi gond. Elsőre nekem sem sikerült, pedig tuti erre a levélre reagált jegyző, csak a lelkem leragadt a vastagon kiemelt legfeljebb szónál. Az pedig elkerülte a figyelmét, hogy később csak háromszor marasztalja el a Kormányhivatal a Testületet. Abból az első nagyon gáz, olyan rendeletet alkottak ami veszélyezteti a jogbiztonságot.

Szóval lehet nyugodtan gunyoros megjegyzéseket tenni, meg cikizni a lakossági bejelentőt, de egyenlőre úgy néz ki, hogy a bejelentő ismeri a Önkormányzat működésével kapcsolatos jogszabályokat, a jegyző pedig ezek hiányától szenved. Úgy hogy ez a ciki monológ legfeljebb a Testület megtévesztésére volt alkalmas.

Eltűnt iratok nyomában (1)

Új cikksorozatot indítok a fenti címmel. A célja a Hivatalban eltűnt iratok körülményeinek feltárása, a fellelős megnevezése és a fellelős fellelősének a megnevezése. A körülmény alatt értendő, hogy az illetékes részéről történt e fellelőségre vonás, vagy esetleg kimagaslóan magas jutalomban részesítette a tettest. A cikksorozat végére – ha egyszer vége lesz – biztosan el fogunk jutni 1+1 névhez, de lehet, hogy 2+1-hez.

Akkor bemelegítésként jöjjön az első irat: Erről a jegyzői válaszban megfogalmazott, a közmeghallgatásról készült  hangfelvételről lesz szó.

  1. Ez látszólag nem egy klasszikus irat, viszont az adatigényléskor hatályos SZMSZ szerint a testületi-ülésről készült és a 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet szerint irattári anyag.
  2. A jegyzői válasz szerint ez nem eltűnt, hanem technikai okok miatt el sem készült. Akár még hihető is lehetne. Lehet el is hiszem, de akkor konstatálom kell, hogy a Nemti Hivatalban dolgozik a világ legfejlettebb, tökéletes emberi viselkedésű és kinézetű robotja, aki egy teljesen emberi tulajdonságtól vezérelve – amit úgy hívunk lustaság – úgy döntött, hogy neki most nincs kedve hangfelvételt készíteni. Lehet, helyette a magyar helyesírás szabályait gyakorolta, hogy – mintegy magasabb társadalmi és erkölcsi pozícióba helyezve magát – a népművelői tevékenységét magasabb szinten művelhesse :-) .

Ami miatt kétségeim vannak a 2. pontban megfogalmazottakkal szemben, hogy a szeretett testületünk a mai testületi ülésen vette ki az SZMSZ-ből a hangfelvétel készítésének a kötelezettségét. Innentől kezdve a találgatást rátok bízom.

 

Testületi ülés (2017-01-26)

Mint megújult honlapunk is tanúskodik  róla ma testületi ülés volt. Előtte bizottsági is, amit helyben megszokott jogszabálysértő módon meg sem hirdettek. Mit nem adnának ezek a hivatal fölé egy olyan szarkofágért ami Csernobil fölött van. Már attól is rettegnek , ha a levegő kijut a Hivatalból. Ez Nemtiben az átlátható Hivatal. Így érzi jó magát a testületünk, a bizottságaink, a jegyző és a Hivatal alkalmazottjai.

Szóval testületi ülés. Nem mentem el. A mazohizmusnak is van határa. Sokszor nem egyszerű végighallgatni az ott elhangzó dolgokat. Főleg annak tükrében, hogy az elhangzottakkal ellentétben ismerem a mögöttes szándékot.

Köszönjük Hivatal!

Az év végére a szeretett címviselőink belénk rúgtak még egyet a nemti.hu honlap leállításával. Semmiféle karbantartás nem folyik, vagy ha folyik is semmi nem indokolta a honlap leállítását mert a régi érintetlenül fut a háttérben, amit a mai napig a http://nemti.hu/news.php címen lehet elérni. (Ha már nem elérhető – amire ezen cikk után lesz esély -, akkor kapcsoltak a pancserkáim és totálisan leállították a honlapot.) December 9-e óta változás nem történt rajta. Ez a “karbantartás” füllentés csak a bújócskájuk egy újabb eleme, de ez most erősen jogszabálysértőre sikeredett. Sérti az SZMSZ-t, sérti az Infotv.-t és sérti az Alaptörvényt is. Azaz sérült Nemti lakosainak jogbiztonsága és az információ szabadsághoz való joga. Konkrétan, pl.:

  • Nem lehet elérni a hatályos rendeleteket.
  • Nem lehet elérni a hatályos normatív határozatokat.
  • Nem lehet elérni a most aktuális szociális tűzifa igényléshez az igénylő lapot.

Úgy látom a NAIH dolga lesz helyretenni ezt a só-hivatalt.

Mindenesetre december 18-án letükröztem a régi honlapot amit a ezen a címen tudtok elérni. Bármit is csinálnak Nemti régi honlapjával, ez örökre itt marad. (A jobb oldali menüből is elérhető.)

Elmélkedés az Önkormányzat leendő honlapjáról

A hírek szerint az új honlapért 150 eFt körüli összeget fog fizetni Nemti Önkormányzata a készítőnek. Ha eltekintünk attól, hogy mi lényegesen olcsóbban elkészítettük volna és a mostaninál lényegesen olcsóbban üzemeltettük volna, akkor azt kell mondanom, hogy ez teljesen normális piaci ár. Na de milyen elvárásokat takar manapság egy ilyen piaci ár? Sok mindent, de most csak egy valamit emelnék ki: Kiesésmentes vagy minimális kieséssel járó zökkenőmenetes átállás. A minimális itt percekben értendő. Ennyi pénzért nem állhat a honlap napokig, hetekig vagy hónapokig. Két dolog lehetséges:

  1. Vagy egy pancsert fizet meg nagyon az Önkormányzatunk hivatala.
  2. Vagy szándékosan bujdokolnak (zárnak el minden információt) előlünk, előletek, mindenki elől. (Lásd a sunyi módon megtartott tegnapi bizottsági és testületi ülést.)

Mindenesetre mi december 23-ig türelmesen és a kíváncsiságtól felajzva várjuk az új honlapot. Bízunk benne, hogy minden visszakerül ami rajta volt [Infotv. 35. § (4)]. Abban is bízunk, hogy az is felkerül ami nem volt fenn, de ott kellet volna lennie [Infotv. 1.sz. melléklet]. Ha csalódnunk kell, akkor pedig valahogyan csak levezetjük ezt a felajzott állapotot :-) .

Kínos

Azon a sokat emlegetett közmeghallgatáson megkérdeztük Schveiczer Krisztián képviselő Urat, hogy a Kormányhivatal dádá-ját (felhívását) alkalmasint – ha igény lesz rá – közszemlére kívánja e bocsájtani. A képviselő úr megesküdött, hogy Ő nem kapott semmit, de ha megérkezik, akkor részéről semmi akadálya. Aztán ehhez az eskühöz csatlakoztak a hivatali alkalmazottak, a jegyző és a polgármester is. Mint már korábban is írtam – a Kormányhivatalt még iratkezelésből nem láttam tévedni, ezért megtudakoltuk, hogy merre hány méter azzal a felhívással. Meg is jött a letaglózó válasz, mármint letaglózó az esküdözőknek. Nem csak, hogy megkapta Hivatal, hanem el is olvasta valaki. Na de ki? Úgy is fel lehet tenni a kérdést, hogy ki füllentett a közmeghallgatáson? Valószínűleg Schveiczer úr nem. Ebben az estben Ő is áldozata a Hivatal trehány iratkezelésének.

Lehetne még találgatni, hogy ki miért esküdözött, de fölösleges. A Hivatal iratkezeléséért a jegyző a felelős. Derítse ki Ő, hogy ki olvasta el, majd tüntette el a Kormányhivatal felhívását. (Hmm…, pedig ebben még helyesírási hiba sem volt. :-) )

Így megy ez Nemtiben. Nemcsak az elektronikus iratkezelésben, hanem papír alapúban is. Számtalan kikért szerződésre és egyéb dokumentumra kaptuk azt a választ, hogy “irattárban nem található”. Akkor hol fészkes fenébe van? Ha pedig tényleg elvesztek (bár érdekes módon a kényes iratok tűntek el) akkor talán kellene gondoskodni az iratpótlásról. A Mikulás és a Jézuska nem fogja megtenni.

Az új jegyző

2016 október 11-től Dr. Sárvári Eszter recski lakos látja el a jegyzői feladatokat a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Nemti Kirendeltségén is. Bízzunk benne, hogy sikerül neki újra hivatalt faragni a Kossuth út 28 alatt található kuplerájból. Nem lesz egyszerű a Beke Andrea Edit által hátrahagyott csontvázakat eltüntetni.

Testületi ülés – beharangozás

2016. szeptember 26 (hétfő) 16:30-kor fog kezdődni. Valószínűleg előtte suttyomban összerittyentenek egy bizottsági ülést is. Így szokták, mármint sunyiban meghirdetés nélkül. A ‘nagy’ címviselőink élen járnak a jogszabálysértésekben. Aztán ha fény derül rá rinyálnak. A napirendi pontok előterjesztései – a Nógrád Megyei Kormányhivatal többszöri felhívása ellenére – szintén nincsenek közzétéve.

Na de visszatérve a testületi üléshez…

Volt nekünk egy szeretett jegyzőnk. Úgy hívták, hogy Beke Andrea Edit. Ez a kedves asszony azt találta állítani, hogy korlátoltak vagyunk (Lásd ‘A hivatalsegéd’ című cikket). Nézzük csak meg az első 5 napirendi pontot. Kinek a korlátolt szakmai képességei miatt kell most a testületnek ezzel foglalkozni? Én úgy emlékszem, hogy egy Beke Andrea Edit nevezetű jegyző nem tudott másfél év alatt összehozni egy olyan SZMSZ, amit nem kifogásol meg a Kormányhivatal. Aztán többi rendelet tárgyalásánál is Beke Andrea Edit volt a törvényesség őre. Sajnos nem volt, csak ott ült, azért kell most a megbízott jegyzőnek ellapátolni a sok kakit.

De amiért végül is billentyűzetet ragadtam az a 8. napirendi pont: ‘A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás megtárgyalása’. Örvendetes. A szociálisan rászoruló fiataljaink, így kb. minimum 6-8 ezer forint támogatáshoz juthatnak, plusz amit az Önkormányzat hozzátesz, de minimum 1000 Ft. Nyilván széles körben körben meg fogják hirdetni a faluban, hogy minden rászorult értesüljön a lehetőségről.

Azonban a tapasztalatok alapján fel kell tennem azt a kérdést, hogy melyik képviselőnk csemetéje lehet érintett a dologban? Nem tudom, de Te – kedves olvasó – biztosan kitalálod. Attól nem kell félni, hogy szociálisan nem rászorult a képviselő csemete. Olyan csóró képviselőink vannak, hogy az egyik Hírharangban kénytelenek voltunk adománygyűjtést rendezni nekik.