A “szégyenlista” jogi és erkölcsi alapjai

Mint korábban ígértem – kicsit belemászunk annak a bizonyos listának a hátterébe.

Kiindulási pont: A 2017. február 23-i testületi ülésen a jegyző azt a tájékoztatást adta, hogy mindenkitől könyörtelenül be fogják hajtani a helyi adótartozásokat. Lesz felszólítás, végrehajtás, lakásra terhelés, gépjármű forgalomból való kivonása és a végén egy nyilvános szégyenlista az adósokról. Vizsgáljuk csak meg ezen igyekezet jogi és erkölcsi alapjait:

Jogi alap: Egyszerű az eset. A helyi adók fizetési kötelezettségéről jogszabály rendelkezik, tehát azt minden érintettnek fizetni kell. Aki nem fizet, azt a fent említett szankciók jogosan érhetik. Ennyi.

Erkölcsi alap: Normális esetben ez nem lenne kérdés, hiszen Önkormányzatunk vezetőinek a példamutatásukkal kellene jeleskedniük. Ne de Nemtiben? Szertetett testületünk és hivatala 2015 évben tudatlanságból vagy hanyagságból 3 millió forinttal rövidítette meg Önkormányzatunk vagyonát. Ezzel a Te vagyonodat is – kedves nemti olvasó. A Téged ért kár 4100 forint. A 3 millió forint veszteséget – ami a Mátraverebély Önkormányzatánál maradt – így kommunikálta a polgármesterünk: “tanuló év volt”. Ennyivel le van rendezve. Senki nem kötelezi őket a kár megtérítésére, nem tesznek jelzálogot a házukra, nem vonják ki a forgalomból az autójukat, hanem vígan osszák tovább az észt a testületi asztalnál.

Konzekvencia: Jogi alapja van az igyekezetüknek, de erkölcsi nincs. Még megszólalni sem, nem hogy adót behajtani. Majd ha visszatették mindenki zsebébe az általuk elszórt  4100 Ft-ot.

 

Eltűnt iratok nyomában (3) + Szabadság út – csapadékvíz elvezetése III.

Talán emlékeztek még erre a Katasztrófavédelemtől érkezett levélre. Van a közepe táján egy sor: “Az Önkormányzat a felszólítást tértivevénnyel igazoltan átvette 2016 augusztus 19-én,”. Megkértem a polgármestert, hogy ugyan mutassa már meg azt a levelet. Itt a válasza: “1., A felszólításra nem tudtam reagálni ugyanis nem jutott el hozzám a levél.”. Akkor hol a fészkes fenében van az a levél? Hová tud eltűnni egy felettes szervtől érkező levél? Mindegy. A jegyző felelőssége az iratkezelés, majd Ő kivizsgálja. Ha nem akkor a Kormányhivatal Hatósági Osztálya. Ez nem egy Tescós szórólap volt, hanem egy Hatósági felszólítás. Az eltűnéséből fakadó késlekedés miatt konkrétan anyagi kár érte a Szabadság út érintett lakóit. Jó reggelt – ott a Kossúth út 28-ban!

Aztán mint a válaszban is olvashatjátok – a vízelvezetés helyreállításra 2017. április 1. az új határidő. Ez a végső. 13 nap. Szerintetek kész lesz addig? Úgy nézett ki, hogy a polgármesterben megvolt a szándék. Megkeresett, beszéltünk és megegyeztünk hogy összehív egy mini lakossági fórumot az érintetteknek. Arra is bólogatott, hogy április 1-ig el kell készülni az ároknak. Kemény 13 nap lesz ez. Ja…, a lényeg: A katasztrófavédelem a helyszínen megtekintette a helyzetet. Azt mondták ide vízügyi szakember kell. A vízügyi szakember pedig beintett a polgármesternek, mert 2012 óta tartozik a Hivatal 250 ezer forinttal a vízügy felé. Szép mi? Ezen bukik a dolog. Közben az (ál)civilszervezetekre van 200 ezer forint, gyerekek táboroztatására van 125 ezer forint, a képviselők semmitevésére (tiszteletdíj) van 600 ezer forint, érdemtelen jutalékre van 100 ezer forint, és még sorolhatnám napestig. Minden szarra van pénz csak vízelvezetésre nincs.

A jegyző monológja

Dr. Sárvári Eszter jegyzőnő egy érdekes monológot adott elő az előző testületi ülésen az 5. napirendi pont tárgyalásánál. Javaslom először hallgassátok végig, aztán itt és itt olvassátok el a Kormányhivatal törvényességi felhívását. (Törvényességi felhívással akkor él a Kormányhivatal, ha jogsértést észlel.)

Ha egyből nem sikerül összhangra hozni a kettőt, semmi gond. Elsőre nekem sem sikerült, pedig tuti erre a levélre reagált jegyző, csak a lelkem leragadt a vastagon kiemelt legfeljebb szónál. Az pedig elkerülte a figyelmét, hogy később csak háromszor marasztalja el a Kormányhivatal a Testületet. Abból az első nagyon gáz, olyan rendeletet alkottak ami veszélyezteti a jogbiztonságot.

Szóval lehet nyugodtan gunyoros megjegyzéseket tenni, meg cikizni a lakossági bejelentőt, de egyenlőre úgy néz ki, hogy a bejelentő ismeri a Önkormányzat működésével kapcsolatos jogszabályokat, a jegyző pedig ezek hiányától szenved. Úgy hogy ez a ciki monológ legfeljebb a Testület megtévesztésére volt alkalmas.